/ / Excel VBA Array Funksjon

Excel VBA Array Funksjon

De Array funksjon i Excel VBA kan brukes til å raskt og enkelt initialisere en matrise. Legg en kommandoknapp på regnearket og legg til følgende kodelinjer:

1. Først opprett en variabel som heter departementer av typen Variant.

Dim departments As Variant

2. Bruk Array-funksjonen til å tilordne en matrise til de variable avdelingene. Legg til følgende kodelinje:

departments = Array("Sales", "Production", "Logistics")

3. For å vise elementet med indeks 1, legg til følgende kodelinje:

MsgBox departments(1)

Resultat:

Array Funksjon Resultat

Som standard starter elementets indeks for arrayet fra 0.

4. Legg til alternativbase 1 i delen Generelle deklarasjoner hvis du vil at indeksen skal starte fra 1.

Legg til valgbase 1

Resultat når du klikker på kommandoknappen igjen.

Array Funksjon Resultat med alternativ Base 1

For et praktisk eksempel på Array-funksjonen, se vårt eksempelprogram Månednavn.

Les også: