/ / Størrelse på en Array i Excel VBA

Størrelse på en Array i Excel VBA

Å få tak i størrelsen på en matrise i Excel VBA, kan du bruke Ubound og LBound funksjoner.

Legg en kommandoknapp på regnearket og legg til følgende kodelinjer:

1. Først må vi deklarere matrisen. Vårt utvalg har to dimensjoner. Den består av 5 rader og 2 kolonner. Oppgi også to variabler av typen Integer.

Dim Films(1 To 5, 1 To 2) As String, x As Integer, y As Integer

Oppsettet kan se slik ut.

Størrelse på en Array i Excel VBA

2. Deretter får vi størrelsen på matrisen. Legg til følgende kodelinjer:

x = UBound(Films, 1) - LBound(Films, 1) + 1
y = UBound(Films, 2) - LBound(Films, 2) + 1

UBound (Films, 1) gir den øvre grensen til den første dimensjonen, som er 5.
LBound (Films, 1) gir den nedre grensen til den første dimensjonen, som er 1.

Ubundet (Filmer, 2) gir den øvre grensen til den andre dimensjonen, som er 2.
LBound (Films, 2) gir den nedre grensen til den andre dimensjonen, som er 1.

Som et resultat er x lik 5 og y tilsvarer 2.

3. Vi bruker en MsgBox for å vise antall elementer i arrayet.

MsgBox "This array consists of " & x * y & " elements"

Resultat:

Størrelse på et Array-resultat

Les også: