/ / Excel VBA-tekstboks

Excel VBA-tekstboks

En tekstboks er et tomt felt der en bruker kan fylle ut et stykke tekst. Å opprette en tekstboks i Excel VBA, utfør følgende trinn.

1. På fanen Utvikler klikker du Sett inn.

2. I ActiveX Controls-gruppen klikker du på Tekstboks.

Opprett en tekstboks i Excel VBA

3. Dra en kommandoknapp og en tekstboks på regnearket.

4. Høyreklikk på kommandoknappen (pass på at designmodus er valgt).

5. Klikk Vis kode.

Vis kode

Merk: Du kan endre bildeteksten og navnet på en kontroll ved å høyreklikke på kontrollen (pass på at designmodus er valgt), og klikk deretter på Egenskaper. Endre bildeteksten av kommandoknappen til Importer data. For nå vil vi forlate TextBox1 som navnet på tekstboksen.

6. Legg til følgende kodelinje:

TextBox1.Text = "Data imported successfully"

7. Klikk på kommandoknappen på arket (pass på at designmodus er avmerket).

Resultat:

Tekstboks

8. Bruk følgende kodelinje for å fjerne en tekstboks:

TextBox1.Value = ""

Merk: Selv om det i noen situasjoner kan være nyttig å legge en tekstboks direkte i regnearket, er en tekstboks spesielt nyttig når den plasseres på en brukerform.

Les også: