/ / Excel VBA-boks

Excel VBA-boks

En avkrysningsboks er et felt som kan kontrolleres for å lagre informasjon. Å opprette en merk av i boksen i Excel VBA, utfør følgende trinn.

1. På fanen Utvikler klikker du Sett inn.

2. I ActiveX Controls-gruppen klikker du på avkrysningsboks.

Opprett en avkrysningsboks i Excel VBA

3. Dra en avmerkingsboks på regnearket.

4. Høyreklikk avkrysningsboksen (pass på at designmodus er valgt).

5. Klikk Vis kode.

Vis kode

Merk: Du kan endre bildeteksten og navnet på en kontroll ved å høyreklikke på kontrollen (pass på at designmodus er valgt), og klikk deretter på Egenskaper. Endre bildeteksten i avmerkingsboksen til MyCheckBox. For nå vil vi forlate CheckBox1 som navnet på avmerkingsboksen.

6. Legg til følgende kodelinjer:

If CheckBox1.Value = True Then Range("D2").Value = 1
If CheckBox1.Value = False Then Range("D2").Value = 0

7. Klikk avkryssingsboksen på arket (pass på at designmodus er avmerket).

Resultat:

Merk av i boksen

Sjekk boksen falsk

Selv om det i noen situasjoner kan være nyttig å legge en boks direkte i regnearket, er det spesielt nyttig å legge merke til dette når det plasseres på en brukerform.

Les også: