/ / Split regneark i Excel

Del regneark i Excel

Dele din regneark for å vise flere fjerne deler av regnearket på en gang. Å dele regnearket ditt (vindu) i en øvre og nedre del (rute), utfør følgende trinn.

1. Velg først en celle i kolonne A.

Delte regneark

2. Klikk på Split i fanegruppen i kategorien Vis.

Klikk på Split

3. Legg merke til de to vertikale rullefeltene. For eksempel, bruk den nedre vertikale rullefeltet for å flytte til rad 49. Som du ser, forblir de første 6 radene synlige.

Se fjern deler

4. For å endre vinduets layout, bruk den horisontale delingslinjen som deler rutene.

Bruk Split-linjen i Excel

5. Dobbeltklikk på delingslinjen for å fjerne splittet.

Merk: På samme måte kan du dele vinduet ditt i en venstre og høyre rute ved å velge en celle i rad 1 før du klikker på Vis, Split. Du kan til og med dele vinduet i fire rutene ved å velge en celle som ikke er kolonne A eller rad 1. Eventuelle endringer du gjør i en rute, gjenspeiles umiddelbart i de andre.

Les også: