/ / Gruppe regneark i Excel

Gruppe regneark i Excel

Du kan gruppe regneark i utmerke hvis du vil redigere flere regneark samtidig. Vår arbeidsbok inneholder 3 lignende regneark (Nord, Midt og Sør) og et blankt fjerde regneark.

1. For å gruppere regneark, hold nede CTRL og klikk på arkfanene i arkene du vil gruppere.

Gruppe regneark i Excel

2. Slett CTRL.

Nå kan du redigere flere regneark samtidig.

3. For eksempel, på nordarket, endre verdien av celle B2 til $ 1000 og slett rad 4.

Nord

4. Gå til de andre to regnearkene, og du vil se at disse regnearkene også er redigert.

Mid

Sør

5. Hvis du vil ungroup, høyreklikker du en av arkfanene og klikker Opprettingsark eller klikker på et hvilket som helst arkflik utenfor gruppen. For eksempel arkfanen på Sheet4.

Les også: