/ / Histogram i Excel

Histogram i Excel

Dette eksempelet lærer deg hvordan du lager en histogram i utmerke.

1. Først legger du inn boksnumre (øvre nivåer) i området C3: C7.

Bunnumre

2. På fanen Data, i analysegruppen, klikker du Dataanalyse.

Klikk Dataanalyse

Merk: Kan du ikke finne Data Analysis-knappen? Klikk her for å laste inn add-in for Analysis ToolPak.

3. Velg Histogram og klikk OK.

Velg Histogram

4. Velg område A2: A19.

5. Klikk i feltet Bin Range og velg området C3: C7.

6. Klikk på Utmatingsområde-alternativknappen, klikk i feltet Utmatingsområde og velg celle F3.

7. Kontroller diagramutgang.

Histogramparametere

8. Klikk på OK.

Histogram første resultat

9. Klikk på legen på høyre side og trykk Slett.

10. Merk etikettene dine riktig.

11. For å fjerne mellomrom mellom stolpene, høyreklikk en linje, klikk på Format Data Series og endre Gap Width til 0%.

12. For å legge til grenser, høyreklikk en linje, klikk på Format Data Series, klikk på Fill & Line-ikonet, klikk på Kant og velg en farge.

Resultat:

Histogram i Excel

Les også: