/ / Konsolidere i Excel

Konsolidere i Excel

Du kan bruke Excel s konsolidere funksjon for å konsolidere din regneark (plassert i en arbeidsbok eller flere arbeidsbøker) i ett regneark. Nedenfor finner du arbeidsbøker av tre distrikter.

Før du begynner: Hvis regnearkene dine er identiske, er det sannsynligvis lettere å lage 3D-referanser (hvis du har en arbeidsbok) eller Eksterne referanser (hvis du har flere arbeidsbøker) for å konsolidere dataene dine.

District1

District2

District3

Som du ser, er regnearkene ikke identiske. Imidlertid er skjønnheten i konsolideringsfunksjonen at den enkelt kan summere, telle, gjennomsnitts, etc. disse dataene ved å se på etikettene. Dette er mye enklere enn å lage formler.

1. Åpne alle tre arbeidsbøkene.

2. Åpne en tom arbeidsbok. På fanen Data, i Dataverktøy-gruppen, klikker du på Konsolidere.

Klikk på Konsolidere

3. Velg sum-funksjonen for å summere dataene.

4. Klikk i Reference-boksen, velg området A1: E4 i arbeidsområdet for distrikt1, og klikk på Legg til.

5. Gjenta trinn 4 for distrikt2 og distrikt3 arbeidsbok.

Legg til referanser

6. Kontroller øverste rad, venstre kolonne og lag koblinger til kilde data.

Merk: Hvis du ikke sjekker øverste rad og venstre kolonne, summerer Excel alle celler som har samme posisjon. For eksempel, celle B2 (i distrikt1.xlsx) + celle B2 (i district2.xlsx) + celle B2 (i district3.xlsx ). Siden våre regneark ikke er identiske, vil vi at Excel skal opprette celler som har de samme etikettene. Hvis du merker Opprett koblinger til kildedata, oppretter Excel en kobling til kildedataene dine (dine konsoliderte data vil bli oppdatert dersom kildedataene dine endres ) og skaper en disposisjon.

7. Klikk OK.

Resultat.

Kollapsede konsoliderte data

Utvidet konsolidert data

Les også: