/ / Formatmaleren i Excel

Formater maleren i Excel

De Format maler er en av de mest underutnyttede funksjonene til utmerke. Formatmaleren kopierer formatering fra ett sted og bruker det til et annet.

1. For eksempel, velg celle B2 nedenfor.

Format Painter Eksempel

2. Klikk på Formatmaleren på kategorien Utklipp, i Utklippstavle-gruppen.

Klikk på Format Painter

En bevegelig strekket ramme vises rundt celle B2, og musepekeren endres til et pluss og en pensel.

Flyttende strekk og pensel

3. Velg celle D2.

Formater maleren i Excel

Merk: Formatmaleren bruker Valutaformat, bakgrunnsfarge og grenser til celle B2 til celle D2. Det sparer tid! I stedet for å velge celle D2, kan du også velge en rekke celler for å bruke formatet til celle B2 til en rekke celler.

4. Dobbeltklikk på Formater Maling-knappen for å bruke samme formatering til flere celler.

Bruk formatering til flere celler

Merk: Klikk på formateringsknappen igjen (eller trykk på Esc) for å gå ut av formateringsmodus.

Les også: