/ / Konverter Numbers to Text i Excel

Konverter Numbers to Text i Excel

Som standard er tallene rettjustert og teksten er venstrejustert. Dette eksempelet lærer deg hvordan du skal konvertere tall til "tekststrenger som representerer tall ".

Numbers to Text i Excel

1. Velg rekkevidde A1: A4 og endre tallformatet til Tekst.

Tekstformat

2. Forgå et tall ved et apostrof, og det vil også bli behandlet som tekst.

Apostrof

3a. Hvis du legger til tekst i et nummer og fortsatt vil formatere dette nummeret, bruker du TEKST-funksjon. Uten å bruke TEXT-funksjonen vil dette bli resultatet.

Uten tekstfunksjon

3b. Med TEKST-funksjonen.

Med tekstfunksjon

Merk: #, ## brukes til å legge til komma til store tall.

3c. Her er et annet eksempel. Bruk et prosentvis format.

Prosentformat

Merk: bruk 0 for å vise nærmeste heltall. Bruk 0,0 for en desimal. Bruk 0,00 med to desimaler, etc.

3d. Og et annet eksempel. Formater en dato.

Datoformat

Merk: bruk mindre / flere ms, d og s for å endre utseendet på datoen.

Les også: