/ / Konverter tekst til tall i Excel

Konverter tekst til tall i Excel

Som standard er tekst venstrejustert og tallene er rettjustert. Dette eksempelet lærer deg hvordan du skal konvertere "tekststrenger som representerer tall "til tall.

Tekst til tall i Excel

1. Velg rekkevidde A1: A4 og endre tallformatet til Generelt.

Generelt format

2. Nummer som foregår av en apostrof, behandles også som tekst. Velg celle A5 og fjern apostrofen manuelt.

Fjern apostrof

3a. Du kan også kombinere trinn 1 og 2 ved å legge til en tom celle i området A1: A5. Ved å gjøre dette, lar du utmerke vet at disse tekststrengene er tall. Kopier en tom celle.

Kopier tom cellen

3b. Velg område A1: A5, høyreklikk, og klikk deretter Lim inn spesial.

3c. Klikk på Legg til.

Legg til tom cellen

3d. Klikk på OK.

Resultat. Alle tall er rettjustert og behandlet som tall.

Tekst til tall Resultat

4a. Du kan også bruke VALUE-funksjonen.

Verdi Funksjon

4b. Her er et annet eksempel. Bruk Høyre-funksjonen (eller en annen tekstfunksjon) til å trekke ut tegn fra en tekststreng, og bruk VALUE-funksjonen til å konvertere disse tegnene til et tall.

Høyre funksjon

Les også: