/ / Meal Planner Template i Excel

Meal Planner Template i Excel

Denne artikkelen viser hvordan du lager en måltid planlegger i utmerke. Her er det vi prøver å oppnå:

Måltid Planner Eksempel

1. Opprett følgende navngitte områder på det andre arket.

Navn Range Address
Frokost A2: A10
Lunsj B2: B10
Middag C2: C10


Named Ranges

Merk: Du kan legge til 7 flere frokostmåltid i fremtiden uten å endre rekkeviddeadressen.

2. På det første arket, velg celle C4.

3. I Datafabell, i Datamaskinverktøy-gruppen, klikker du Datavalidering.

Klikk på Data Validation

Dialogboksen "Data Validation" vises.

4. Klikk på Liste i feltet Tillat.

5. Klikk i Source-boksen og skriv = Frokost.

Valideringskriterier

6. Klikk på OK.

Resultat:

Første nedtrekksliste

7. Gjenta trinn 2 til 6 for celle D4 og celle E4, men i stedet for frokostreferansen, bruk Lunsj og Middag referanse.

8. Velg område C4: E4 og dra det ned til rad 10. Dette vil kopiere rullegardinlister til de andre dagene.

Resultat:

Meal Planner i Excel

Les også: