/ / Skriv ut titler i Excel

Skriv ut titler i Excel

Du kan angi rader og kolonner i utmerke som vil bli skrevet ut på hver utskrevet side. Dette kan gjøre det lettere å lese din trykte kopi.

Til skrive titler, utfør følgende trinn.

1. Klikk på Skriv ut titler på siden Sideoppsett, i gruppen Sideoppsett.

Klikk Skriv ut titler

Dialogboksen Sideoppsett vises.

2. For å gjenta rad 1 øverst på hver utskrevne side, klikk i den tilhørende boksen og velg rad 1.

3. Klikk på OK.

Gjenta rad 1

Merk: På samme måte kan du gjenta kolonner til venstre for hver utskrevne side.

4. I kategorien Filer klikker du Skriv ut for en forhåndsvisning.

Etikettene (etternavn, salg, land og kvartal) vises på side 1 og side 2.

Utskriftsforhåndsvisning Side 1

Skriv ut forhåndsvisning Page 2

Les også: