/ / Sidebrudd i Excel

Siden bryter i Excel

Sett inn a sideskift i Excel for å spesifisere hvor en ny side vil begynne i den trykte kopien.

For å sette inn et horisontalt sideskudd, utfør følgende trinn.

1. Velg den første raden på den nye siden.

Velg første rad

2. I kategorien Sideoppsett, klikker du på Bryter i gruppen Sideoppsett.

Klikk pause

3. Klikk på Sett inn sidebryt.

Sett inn sideskift

Excel viser en solid linje (manuell sideskift) for å vise hvor den nye siden begynner. Stiplede linjer er sidebrudd satt inn automatisk av Excel.

Solid linje

Merk: På samme måte kan du velge en kolonne for å sette inn en vertikal sideskift.

4. I kategorien Filer klikker du Skriv ut for en forhåndsvisning.

Utskriftsforhåndsvisning Side 1

Skriv ut forhåndsvisning Page 2

Merk: Hvis du vil fjerne en horisontal sideskift, velger du en celle under sideskiftet du vil fjerne, og klikker Avbryt, Fjern sideskift. Hvis du vil fjerne alle manuelle sideskift, klikker du på Bryter, Tilbakestill alle sideskift. Du kan ikke fjerne automatiske sideskift.

Les også: