/ / Headers and Footers i Excel

Overskrifter og bunntekst i Excel

Dette eksempelet lærer deg hvordan du legger til informasjon i Overskrift (toppen av hver utskrevet side) eller bunntekst (nederst på hver utskrevet side) i utmerke.

1. I kategorien Vis, i arbeidsbokvisningsgruppen, klikker du Sideoppsett, for å bytte til Sideoppsettvisning.

Bytt til sideoppsettvisning

2. Klikk på Legg til topptekst.

Klikk på Legg til topptekst

Kontekstfanen for topptekst og bunntekst aktiveres.

3. I kategorien Design, i gruppen Header & Footer Elements, klikker du på Gjeldende dato for å legge til gjeldende dato (eller legge til gjeldende tid, filnavn, arknavn osv.).

Legg til nåværende dato

Resultat:

Kode i header

Merk: Excel bruker koder for å automatisk oppdatere topptekst eller bunntekst når du endrer arbeidsboken.

4. Du kan også legge til informasjon til venstre og høyre del av overskriften. For eksempel, klikk på venstre del for å legge til navnet på firmaet ditt.

5. Klikk et annet sted på arket for å se overskriften.

Overskrift i Excel

6. På fanen Design, i Alternativ-gruppen, kan du legge til en annen første sidehoved / bunntekst og en annen topptekst / bunntekst for odde og jevne sider.

Forskjellig første side og forskjellige odde og jevne sider

7. I kategorien Vis, i arbeidsbokvisningsgruppen, klikker du Normal, for å bytte tilbake til Normal visning.

Les også: