/ / Sidetall i Excel

Sidetal i Excel

Dette eksemplet lærer deg hvordan du skriver ut sidetal i utmerke.

1. I kategorien Vis, i arbeidsbokvisningsgruppen, klikker du Sideoppsett, for å bytte til Sideoppsettvisning.

Bytt til sideoppsettvisning

2. Klikk på Legg til bunntekst.

Klikk på Legg til bunntekst

Kontekstfanen for topptekst og bunntekst aktiveres.

3. På fanen Design, i gruppen Header & Footer Elements, klikker du på Side nummer for å legge til sidenummeret.

Legg til side nummer

4. Skriv "av"

5. Klikk på Antall sider for å legge til antall sider på fanen Design i gruppen Header & Footer Elements.

Legg til antall sider

Resultat:

Koder i header

Merk: Excel bruker koder for å automatisk oppdatere topptekst eller bunntekst når du endrer arbeidsboken.

6. Klikk et annet sted på arket for å se bunnteksten.

Sidetal i Excel

7. På fanen Design kan du i Alternativ-gruppen legge til en annen første sidehoved / bunntekst og et annet overskrift / bunntekst for odde og jevne sider.

Forskjellig første side og forskjellige odde og jevne sider

8. Klikk på Normal i kategorien Oversikt, i arbeidsbokvisningsgruppen, for å bytte tilbake til Normal visning.

Les også: