/ / Ribbon i Excel

Ribbon i Excel

Tilpass båndet | Skjul båndet

Flikene på bånd er: Fil, Hjem, Sett inn, Sideoppsett, Formler, Data, Gjennomgang og visning. utmerke Velger båndets Hjem-faneblad når du åpner en arbeidsbok.

Tilpass båndet

Du kan enkelt lage din egen fane og legge til kommandoer til den.

1. Høyreklikk hvor som helst på båndet, og klikk deretter Tilpass båndet.

Tilpass båndet i Excel

2. Klikk på Ny fane.

Klikk på Ny fane

3. Legg til kommandoene du liker.

Legg til kommandoer til båndet

4. Gi nytt navn til fanen og gruppen.

Endre navn på fanen og gruppen

Merk: Du kan også legge til nye grupper på eksisterende faner. Hvis du vil skjule en fane, fjerner du merket i avkrysningsboksen. Klikk Tilbakestill, Tilbakestill alle tilpasninger, for å slette alle Tilpasning av bånd og Hurtig tilgang til verktøylinjen.

Skjul båndet

Du kan kollaps båndet for å få ekstra plass på skjermen. Høyreklikk hvor som helst på båndet, og klikk deretter Skjul båndet (eller trykk CTRL + F1).

Skjul båndet

Les også: