/ / Format celler i Excel

Formatere celler i Excel

Når vi format celler i utmerke, vi endrer utseendet til et tall uten å endre nummeret selv. Vi kan bruke et nummerformat (0,8, $ 0,80, 80%, etc) eller annen formatering (justering, skrift, kantlinje osv.).

1. Skriv inn verdien 0,8 i celle B2.

Generelt format i Excel

Som standard bruker Excel det generelle formatet (ikke bestemt nummerformat) for tall. Å bruke en nummerformat, bruk dialogboksen "Format Cells".

2. Velg celle B2.

3. Høyreklikk, og klikk deretter Format celler (eller trykk CTRL + 1).

Formatere celler

Dialogboksen "Format Cells" vises.

4. Velg for eksempel Valuta.

Velg Valuta

Merk: Excel gir deg et livsforhåndsvisning av hvordan tallet skal formateres (under Eksempel).

5. Klikk på OK.

Valutaformat

Celle B2 inneholder fortsatt tallet 0,8. Vi endret bare utseendet på dette nummeret. De mest brukte formateringskommandoene er tilgjengelige på Hjem-fanen.

6. På fanen Hjem, i tallgruppen, klikker du på prosentsymbolet for å bruke et prosentvis format.

Prosentformat

7. Senter nummeret på fanen Hjem, i justeringsgruppen.

Senterjustering

8. På fanen Hjem, i Font-gruppen, legger du til ytre grenser og endrer skriftfargen til blå.

Grenser og fontfarge

Resultat:

Nytt format

Les også: