/ / Filter i Excel

Filtrer i Excel

Filter Excel-dataene dine hvis du bare vil vise poster som oppfyller visse kriterier.

1. Klikk på en enkelt celle i et datasett.

2. På fanen Data, i gruppen Sorter og filter, klikker du på Filter.

Filtereksempel

Pilene i kolonneoverskriftene vises.

Filter Arrrows

3. Klikk på pilen ved siden av Land.

4. Klikk på Velg alle for å fjerne alle avmerkingsboksene, og klikk avkrysningsboksen ved siden av USA.

Klikk på USA

5. Klikk på OK.

Resultat. Excel viser bare salget i USA.

Filtrer i Excel

6. Klikk på pilen ved siden av kvartalet.

7. Klikk på Velg alle for å fjerne alle avmerkingsboksene, og klikk avkrysningsboksen ved siden av Qtr 4.

Klikk Qtr 4

8. Klikk på OK.

Resultat. Excel viser kun salget i USA i Qtr 4.

Filtrer i Excel

9. Hvis du vil fjerne filteret, klikker du på Ryd på fanen Data i gruppen Sorter og filter. For å fjerne filteret og pilene klikker du på Filter.

Fjern filter

Les også: