/ / Analyse ToolPak i Excel

Analyse ToolPak i Excel

De Analyse ToolPak er en Excel-tillegg Program som gir dataanalyseværktøy for økonomisk, statistisk og ingeniørdataanalyse.

For å laste inn add-in for Analysis ToolPak, utfør følgende trinn.

1. I kategorien Filer klikker du Valg.

2. Under Add-ins velger du Analysis ToolPak og klikker på Go-knappen.

Klikk Analyse ToolPak

3. Kontroller Analysis ToolPak og klikk på OK.

Sjekk Analyse ToolPak

4. På fanen Data, i analysegruppen, kan du nå klikke på Dataanalyse.

Klikk Dataanalyse

Følgende dialogboks nedenfor vises.

5. Velg for eksempel Histogram og klikk OK for å opprette et Histogram i Excel.

Velg Histogram

Les også: