/ / Tekstfunksjoner i Excel

Tekstfunksjoner i Excel

Bli med Strings | Venstre | Ikke sant | Mid | Len | Finne | Erstatning

utmerke har mange funksjoner å tilby når det gjelder manipulering tekststrenger.

Bli med Strings

For å bli med strengene, bruk & operatøren.

Bli med Strings

Merk: For å sette inn et mellomrom, bruk ""

Venstre

For å trekke ut de venstre tegnene fra en streng, bruk LEFT-funksjonen.

Venstre funksjon

Ikke sant

For å trekke ut de høyeste tegnene fra en streng, bruk RIGHT-funksjonen.

Høyre funksjon

Mid

For å trekke ut en substring, start midt i en streng, bruk MID-funksjonen.

Mid Funksjon

Merk: startet på posisjon 5 (p) med lengde 3.

Len

For å få lengden på en streng, bruk LEN-funksjonen.

Len-funksjon

Merk: plass (posisjon 8) er inkludert!

Finne

For å finne posisjonen til en substring i en streng, bruk FIND-funksjonen.

Finn Funksjon

Merk: streng "am" er funnet på posisjon 3.

Erstatning

For å erstatte eksisterende tekst med ny tekst i en streng, bruk SUBSTITUTE-funksjonen.

Alternativ Funksjon

Les også: