/ / Excel VBA Hvis så erklæring

Excel VBA Hvis så erklæring

Hvis så erklæring | Else erklæring

Bruke Hvis så uttalelse i Excel VBA å utføre kode linjer hvis en bestemt betingelse er oppfylt.

Hvis så erklæring

Legg en kommandoknapp på regnearket og legg til følgende kodelinjer:

Dim score As Integer, result As String
score = Range("A1").Value

If score >= 60 Then result = "pass"

Range("B1").Value = result

Forklaring: Hvis poengsummen er større enn eller lik 60, returnerer Excel VBA pass.

Resultat når du klikker på kommandoknappen på arket:

Excel VBA Hvis så erklæring

Merk: Hvis poengsummen er mindre enn 60, plasserer Excel VBA verdien av det tomme variabelresultatet i celle B1.

Else erklæring

Legg en kommandoknapp på regnearket og legg til følgende kodelinjer:

Dim score As Integer, result As String
score = Range("A1").Value

If score >= 60 Then
    result = "pass"
Else
    result = "fail"
End If

Range("B1").Value = result

Forklaring: Hvis poengsummen er større enn eller lik 60, returnerer Excel VBA pass, ellers returneres Excel VBA-feil.

Resultat når du klikker på kommandoknappen på arket:

Excel VBA Else Statement

Merk: bare hvis du har en kodelinje etter Then og No Else-setningen, er det lov å sette en kode linje direkte etter Da og å utelate (utelate) End If (første eksempel). Ellers start en ny linje etter ordene Da og Else og avslutt med End If (andre eksempel).

Les også: