/ / Excel Makro Feil

Excel makro feil

Dette kapitlet lærer deg hvordan du skal håndtere makrofeil i utmerke. Først må vi lage noen feil.

Legg en kommandoknapp på regnearket og legg til følgende kodelinjer:

x = 2
Range("A1").Valu = x

1. Klikk på kommandoknappen på arket.

Resultat:

Kompilere feil i Excel VBA

2. Klikk OK.

Variabelen x er ikke definert. Fordi vi bruker Option Explicit-setningen ved starten av koden, må vi deklarere alle våre variabler. Excel VBA har farget x-blåen for å indikere feilen.

3. I Visual Basic Editor, klikk Tilbakestill for å stoppe feilsøkingsprogrammet.

Klikk Tilbakestill

4. Rett feilen ved å legge til følgende kode linje ved starten av koden.

Dim x As Integer

Du har kanskje hørt om teknikken kalt feilsøking før. Med denne teknikken kan du gå gjennom koden din.

5. I Visual Basic Editor, plasser markøren din før Privat og trykk F8.

Første linjen blir gul.

Første linje blir gul

6. Trykk F8 tre ganger.

Trykk på F8 tre flere ganger

Følgende feil vises.

Kjøretid Feil

Range-objektet har en egenskap som heter Value. Verdien er ikke stavet riktig her. Feilsøking er en fin måte å ikke bare finne feil, men også forstå kode bedre. Vårt Debugging-eksempelprogram viser deg hvordan du enkelt går gjennom koden din og ser effekten av hver kode linje på regnearket.

Les også: