/ / Chroń skoroszyt w programie Excel

Chroń skoroszyt w programie Excel

Ten przykład uczy, jak to zrobić chroń strukturę skoroszytu w programie Excel.

Jeśli chronisz strukturę skoroszytu, użytkownicy nie mogą już wstawiać, usuwać, zmieniać nazw, przenosić, kopiować, ukrywać ani odkrywać arkuszy kalkulacyjnych.

1. Otwórz skoroszyt.

2. Na karcie Recenzja w grupie Zmiany kliknij opcję Ochrona skoroszytu.

Kliknij opcję Ochrona skoroszytu

3. Sprawdź strukturę, wprowadź hasło i kliknij OK.

Chroń skoroszyt struktury

Uwaga: Opcja systemu Windows nie jest dostępna w programie Excel 2013 i nowszych wersjach.

4. Wprowadź ponownie hasło i kliknij OK.

Potwierdź hasło

Użytkownicy nie mogą już wstawiać, usuwać, zmieniać nazw, przenosić, kopiować, ukrywać ani odkrywać arkuszy kalkulacyjnych.

Polecenia arkusza roboczego są wyszarzone

Uwaga: aby odblokować skoroszyt, kliknij opcję Ochrona skoroszytu i wprowadź hasło. Hasło do pobrania pliku Excel jest "łatwe".

Przeczytaj również: