/ / Chroń arkusz w programie Excel

Chroń arkusz w programie Excel

Kiedy udostępniasz plik Excel z innymi użytkownikami, możesz chcieć chroń arkusz roboczy aby zapobiec zmianom.

1. Kliknij prawym przyciskiem kartę zakładki.

2. Kliknij opcję Protect Sheet.

Chroń arkusz

3. Wprowadź hasło.

4. Sprawdź działania, które możesz wykonać dla użytkowników arkusza roboczego.

5. Kliknij OK.

Zezwalaj użytkownikom na

Uwaga: jeśli nie zaznaczysz żadnej akcji, użytkownicy będą mogli wyświetlać tylko plik Excel!

6. Potwierdź hasło i kliknij OK.

Potwierdź hasło

Twój arkusz pracy jest teraz chroniony. Aby odłączyć arkusz roboczy, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza roboczego i kliknij opcję Odblokuj arkusz. Hasło do pobrania pliku Excel jest "łatwe".

Przeczytaj również: