/ / Kopiuj dokładną formułę w Excelu

Skopiuj dokładną formułę w programie Excel

Gdy kopiujesz formułę, Przewyższać automatycznie dostosowuje odwołania do komórek dla każdej nowej komórki, do której została skopiowana formuła.

Na przykład komórka A3 poniżej zawiera formułę, która dodaje wartość komórki A2 do wartości komórki A1.

Formuła

Po skopiowaniu tej formuły do ​​komórki B3 (wybierz komórkę A3, naciśnij klawisze CTRL + c, wybierz komórkę B3, naciśnij klawisze CTRL + v), formuła automatycznie odwoła się do wartości w kolumnie B.

Zmiana odnośników komórek

Jeśli nie chcesz tego, ale zamiast tego chcesz Kopiuj temu Dokładny wzór (bez zmiany odwołań do komórek), należy wykonać następujące proste kroki.

1. Kliknij na pasku formuły i wybierz formuła.

Skopiuj dokładną formułę w programie Excel

2. Naciśnij klawisze CTRL c, a następnie naciśnij klawisz Enter.

3. Zaznacz komórkę B3 i kliknij na pasku ponownie formuły.

4. Naciśnij klawisze CTRL v, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Wynik:

Skopiuj dokładnie wynik formuły

Zarówno komórki A3 i komórki B3 teraz zawierają dokładnie ten sam wzór.

Przeczytaj również: