/ / Ostatni dzień miesiąca w programie Excel

Ostatni dzień miesiąca w programie Excel

Aby uzyskać datę ostatni dzień miesiąca w Przewyższać, użyj funkcji EOMONTH (koniec miesiąca).

1. Na przykład pobierz datę ostatniego dnia bieżącego miesiąca.

Ostatni dzień, bieżący miesiąc

Uwaga: funkcja EOMONTH zwraca numer seryjny daty. Zastosuj format daty, aby wyświetlić datę.

2. Na przykład, pobierz datę ostatniego dnia następnego miesiąca.

Ostatni dzień, następny miesiąc

3. Na przykład pobierz datę ostatniego dnia bieżącego miesiąca - 8 miesięcy = 6 - 8 = -2 = październik (-2 + 12 = 10), 2015!

Ostatni dzień, 8 miesięcy przed bieżącym miesiącem

Przeczytaj również: