/ / Tekst do kolumn w programie Excel

Tekst do kolumn w programie Excel

Aby oddzielić zawartość jednego Komórka Excel w oddzielne kolumny, możesz użyć "Konwertuj tekst na kolumny kreatora". Na przykład, gdy chcesz oddzielić listę pełnych nazwisk na ostatnie i pierwsze imiona.

1. Wybierz zakres z pełnymi nazwami.

Tekst do kolumn Przykład w programie Excel

2. Na karcie Dane w grupie Narzędzia danych kliknij polecenie Tekst do kolumn.

Kliknij opcję Tekst na kolumny

Pojawi się następujące okno dialogowe.

3. Wybierz Rozdzielone i kliknij Dalej.

Konwertuj Kreator tekstu na kolumnę - krok 1

4. Wyczyść wszystkie pola wyboru w obszarze Ograniczniki z wyjątkiem pola wyboru Przecinek i spacja.

5. Kliknij przycisk Zakończ.

Konwertuj Kreator tekstu na kolumnę - krok 2

Uwaga: W tym przykładzie są przecinki i spacje jako ograniczniki. Możesz mieć inne ograniczniki w swoich danych. Eksperymentuj, zaznaczając i odznaczając różne pola wyboru. Otrzymasz podgląd na żywo, w jaki sposób Twoje dane zostaną rozdzielone.

Wynik:

Wynik z tekstu do kolumn

Przeczytaj również: