/ / Lewe wyszukiwanie w programie Excel

Wyszukiwanie lewe w programie Excel

Wadą Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO jest to, że może wyszukiwać tylko wartości w skrajnej lewej kolumnie tabeli. Czasami jednak musisz wyszukać wartość każdy kolumna i zwróć odpowiednią wartość do lewo. Aby to osiągnąć, po prostu użyj INDEKS i MECZ funkcjonować.

1. Funkcja MATCH zwraca pozycję wartości w danym zakresie.

Funkcja dopasowania w programie Excel

Wyjaśnienie: 104 znalezione na pozycji 4 w przedziale $ G 4: 7 G $ 7.

2. Użyj tego wyniku i funkcji INDEX, aby zwrócić czwartą wartość z zakresu $ E 4: $ 7 $.

Funkcja indeksu w programie Excel

3. Przeciągnij formułę w komórce B2 w dół do komórki B11.

Przeciągnij wzór w dół

Uwaga: gdy przeciągamy tę formułę, bezwzględne odniesienia ($ E 4: $ E 7 i $ G 4: $ G 7 $) pozostają takie same, natomiast względne odniesienie (A2) zmienia się na A3, A4, A5 itd.

Przeczytaj również: