/ / Kredyty o różnych czasach trwania w programie Excel

Pożyczki o różnych czasach trwania w programie Excel

Ten przykład pokazuje, jak porównać pożyczki o różnym czasie trwania w Przewyższać.

1. Najpierw obliczamy miesięczną opłatę za pożyczkę o rocznej stopie procentowej wynoszącej 6%, 20-letniej długości i wartości bieżącej (pożyczonej kwoty) w wysokości 150 000 USD.

Miesięczna płatność

Uwaga: dokonujemy płatności miesięcznych, więc używamy 6% / 12 = 0,5% dla stawki i 20 * 12 = 240 dla Npera (całkowita liczba okresów).

2. Następnie wybierz zakres A2: D2 i przeciągnij go w dół w dwóch rzędach.

3. Zmień czas trwania pozostałych dwóch pożyczek na 25 i 30 lat.

Wynik:

Pożyczki o różnych czasach trwania Przykład

Miesięczna spłata w okresie 30 lat (899,33 USD) wygląda dobrze w porównaniu z 966,45 USD i 104,65 USD. Dobrze?

4. Ale teraz obliczamy sumę zapłaconą za każdą pożyczkę.

Pożyczki o różnych czasach trwania w programie Excel

Miesięczna wypłata w ciągu 30 lat (899,33 USD) nagle nie wygląda już tak atrakcyjnie. Wniosek: im dłuższy czas trwania pożyczki, tym więcej odsetek płacisz.

Przeczytaj również: