/ / MAXIFS i MINIFS w programie Excel

Funkcje MAXIFS i MINIFS w Excelu

Użyj funkcji MAXIFS i MINIFS w Excel 2016 znaleźć maksymalną i minimalną wartość na podstawie jednego kryterium lub wielu kryteriów.

1. Na przykład Funkcja MAXIFS poniżej znajduje najwyższy wynik żeński.

Funkcja MaxIfs w Excelu, jedno kryterium

Uwaga: pierwszy argument (D2: D12 w tym przykładzie) jest zawsze zakresem, w którym zostanie określone maksimum lub minimum. Ta funkcja MAXIFS ma jedną parę zakresów / kryteriów (B2: B12 / Kobieta).

2. The Funkcja MINIFS poniżej znajduje najniższą ocenę żeńską.

Funkcja MinIfs w Excelu, jedno kryterium

3. Na przykład poniższa funkcja MAXIFS znajduje najwyższy wynik żeński w Kanadzie.

Funkcja MaxIfs w Excelu, wiele kryteriów

Uwaga: ta funkcja MAXIFS ma dwie pary zakresów / kryteriów (B2: B12 / Kobieta i C2: C12 / Kanada). Funkcje MAXIFS i MINIFS mogą obsługiwać do 126 par zakresów / kryteriów.

4. Funkcja MAXIFS znajduje najwyższy wynik poniżej 60.

Funkcja MaxIfs w Excelu, jeden zakres

Uwaga: ta funkcja MAXIFS wykorzystuje tylko zakres D2: D12.

Przeczytaj również: