/ / Najbliższa wielokrotność w Excelu

Najbliższe wiele w Excelu

Mround | Sufit | Podłoga

Ten przykład ilustruje trzy funkcje okrągły liczby do a wielokrotność x w Przewyższać. The MROUND, SUFIT i PODŁOGA funkcjonować.

Mround

1. Na przykład zaokrąglij liczbę do najbliższej wielokrotności 10.

Użyj funkcji Mround w programie Excel, aby zaokrąglić do najbliższej wielokrotności 10

2. Na przykład zaokrąglij liczbę do najbliższej wielokrotności 5.

Użyj funkcji Mround w programie Excel, aby zaokrąglić do najbliższej wielokrotności 5

Sufit

To samo co MROUND, ale zaokrągla w górę.

Funkcja sufitu

Podłoga

To samo, co MROUND, ale zaokrąglone w dół.

Funkcja podłogowa

Przeczytaj również: