/ / Count Errors in Excel

Count Errors w Excelu

Ten przykład pokazuje, jak utworzyć formułę tablicową liczy się Liczba błędy w zakresie.

1. Używamy funkcji IF i funkcji ISERROR, aby sprawdzić błąd.

Funkcja If i IsError

Objaśnienie: funkcja IF zwraca 1, jeśli zostanie znaleziony błąd. Jeśli nie, zwraca pusty łańcuch.

2. Aby policzyć błędy (nie należy ich przytłaczać), dodajemy funkcję COUNT i zastępujemy A1 wartością A1: C3.

Formuła tablicowa

3. Zakończ naciskając CTRL + SHIFT + ENTER.

Count Errors w Excelu

Uwaga: Pasek formuły wskazuje, że jest to formuła tablicowa, zamykając ją w nawiasach klamrowych {}. Nie wpisuj ich samodzielnie. Znikną po edycji formuły.

Explanation: Zakres (stała tablicy) utworzony przez funkcję IF jest zapisany w Excel pamięć, a nie w zakresie. Stała tablicy wygląda następująco:

{1, "", 1; "", "", ""; "", "", 1}

Ta stała tablicowa jest używana jako argument dla funkcji COUNT, dając wynik 3.

4. Aby policzyć konkretne błędy, użyj funkcji LICZ.JEŻELI. Na przykład policz liczbę komórek, które zawierają # DIV / 0! błąd.

Liczba # DIV / 0! Błędy

Przeczytaj również: