/ / Sumuj zakres z błędami w Excelu

Sumuj zakres z błędami w Excelu

Ten przykład pokazuje, jak utworzyć formułę tablicową sumy za zakres z błędami. Możesz także użyć funkcji AGGREGATE do sumowania zakresu z błędami.

1. Używamy funkcji IFERROR, aby sprawdzić błąd.

Funkcja IfError

Objaśnienie: funkcja IFERROR zwraca 0, jeśli zostanie znaleziony błąd. Jeśli nie, zwraca wartość komórki.

2. Aby zsumować zakres z błędami (nie być przytłoczonym), dodajemy funkcję SUMA i zastępujemy A1 przez A1: A7.

Formuła tablicowa

3. Zakończ naciskając CTRL + SHIFT + ENTER.

Suma sum z błędami w Excelu

Uwaga: Pasek formuły wskazuje, że jest to formuła tablicowa, zamykając ją w nawiasach klamrowych {}. Nie wpisuj ich samodzielnie. Znikną po edycji formuły.

Objaśnienie: Zakres (stała tablicy) utworzony przez funkcję IFERROR jest zapisany w Excel pamięć, a nie w zakresie. Stała tablicy wygląda następująco:

{0; 5; 4; 0; 0; 1; 3}

Ta stała tablicowa jest używana jako argument dla funkcji SUMA, dając wynik 13.

Przeczytaj również: