/ / Zarządzaj regułami formatowania warunkowego w programie Excel

Zarządzaj regułami formatowania warunkowego w programie Excel

Aby wyświetlić wszystkie reguły formatowania warunkowego w skoroszycie, należy użyć Menedżer reguł formatowania warunkowego. Możesz także użyć tego ekranu do tworzenia, edytowania i usuwania reguł.

1. Wybierz komórkę A1.

Reguły formatowania warunkowego w programie Excel

2. Na karcie Strona główna w grupie Style kliknij opcję Formatowanie warunkowe.

Kliknij Formatowanie warunkowe

3. Kliknij Zarządzaj regułami.

Kliknij Zarządzaj regułami

Pojawi się Menedżer reguł formatowania.

Menedżer reguł formatowania warunkowego

Uwaga: ponieważ wybraliśmy komórkę A1, program Excel pokazuje regułę zastosowaną do zakresu A1: A10.

4. Z rozwijanej listy zmień opcję Bieżący wybór na ten arkusz roboczy, aby wyświetlić wszystkie reguły formatowania warunkowego w tym arkuszu.

Pokaż reguły formatowania tego arkusza

Uwaga: kliknij Nowa reguła, Edytuj regułę i Usuń regułę, aby tworzyć, edytować i usuwać reguły.

Przeczytaj również: