/ / Konfliktowe reguły formatowania warunkowego w programie Excel

Sprzeczne reguły formatowania warunkowego w programie Excel

Czasami wiele reguł formatowania warunkowego w Przewyższać konflikt. Wyższa zasada zawsze wygrywa. Ten przykład ilustruje dwa różne wyniki.

1. Wartość 95 jest wyższa niż 80, ale jest także najwyższą wartością (pierwsza część). Formaty (żółty wypełnienie vs zielone wypełnienie i żółty kolor tekstu kontra zielony kolor tekstu) konflikt. Wyższa zasada zawsze wygrywa. W rezultacie wartość 95 ma kolor żółty.

Konfliktowe reguły formatowania warunkowego 1

Wynik:

Konfliktujące reguły formatowania warunkowego 1 Wynik

2. Przenieś drugą regułę. Wartość 95 jest najwyższą wartością (pierwsza góra), ale jest również wyższa niż 80. Formaty (wypełnienie w kolorze zielonym i żółtym i kolor zielony w porównaniu z kolorem żółtym) są sprzeczne. Wyższa zasada zawsze wygrywa. W rezultacie wartość 95 ma kolor zielony.

Konfliktowe reguły formatowania warunkowego 2

Wynik:

Sprzeczne reguły formatowania warunkowego 2 Wynik

Uwaga: należy używać tylko pól wyboru Zatrzymaj, jeśli jest true, aby uzyskać kompatybilność wsteczną ze starszymi wersjami programu Microsoft Excel.

Przeczytaj również: