/ / Shade Alternate Rows w programie Excel

Shade Alternate Rows w programie Excel

Ten przykład pokazuje, jak używać formatowania warunkowego cieniu naprzemiennie rzędy. Cieniowanie każdego innego rzędu w zakresie ułatwia odczytanie danych.

1. Wybierz zakres.

Shade Alternate Rows Example

2. Na karcie Strona główna w grupie Style kliknij opcję Formatowanie warunkowe.

Kliknij Formatowanie warunkowe

3. Kliknij Nowa reguła.

Kliknij Nowa reguła

4. Wybierz "Użyj formuły, aby określić komórki do sformatowania".

5. Wprowadź formułę = MOD (ROW (), 2)

6. Wybierz styl formatowania i kliknij OK.

Nowa reguła formatowania

Wynik.

Shade Alternate Rows w programie Excel

Wyjaśnienie: funkcja MOD daje pozostałą część podziału. Funkcja ROW () zwraca numer wiersza. Na przykład dla siódmego rzędu MOD (7,2) jest równe 1. 7 jest dzielone przez 2 (3 razy), aby dać pozostałą wartość 1. Dla ośmioma wierszami MOD (8,2) jest równe 0. 8 jest podzielone o 2 (dokładnie 4 razy), aby dać pozostałą wartość 0. W rezultacie wszystkie nieparzyste wiersze zwracają 1 (PRAWDA) i będą zacienione.

Przeczytaj również: