/ / Excel VBA Path i FullName Property

Excel VBA Path i FullName Property

The Właściwość ścieżki w Excel VBA zwraca pełną, zapisaną ścieżkę do skoroszytu (plik Excel). The Właściwość FullName w programie Excel VBA zwraca pełną, zapisaną ścieżkę, w tym nazwę skoroszytu.

Pobierz ścieżkę-fullname.xls i dodaj ją do "C: test"

Umieść przycisk polecenia w arkuszu i dodaj następujące wiersze kodu:

1. Poniższy wiersz kodu zwraca pełną ścieżkę do ścieżki-pełna nazwa.xls.

MsgBox Workbooks("path-fullname.xls").Path

Wynik:

Excel VBA Właściwość ścieżki Wynik

2. Poniższy wiersz kodu zwraca pełną ścieżkę, w tym nazwę aktywnego skoroszytu.

MsgBox ActiveWorkbook.FullName

Wynik:

Excel VBA FullName Wynik właściwości

Aby zapoznać się z praktycznym przykładem właściwości FullName, zobacz nasz przykładowy program Tworzenie stopki przed wydrukowaniem.

Przeczytaj również: