/ / Excel VBA Resize Property

Excel VBA Resize Property

The Zmień rozmiar właściwości w Excel VBA tworzy zakres (krawędź poniżej tylko dla ilustracji) określoną liczbę wierszy i kolumn większą lub mniejszą. Właściwość Zmień rozmiar zawsze przyjmuje górną lewą komórkę zakresu jako punkt początkowy.

Linia kodu:

Range("A1:C4").Resize(3, 2).Select

Wynik:

Excel VBA Resize Property Result

Objaśnienie: ta linia kodu zmienia rozmiar zakresu ("A1: C4") na 3 wiersze i 2 kolumny i wybiera ten zakres.

Linia kodu:

Range("A1:C4").Resize(, 1).Select

Wynik:

Excel VBA Resize Property Result

Objaśnienie: ta linia kodu zmienia rozmiar zakresu ("A1: C4") na 1 kolumnę (pomijamy dowolną specyfikację wiersza) i wybiera ten zakres.

Przeczytaj również: