/ / Excel VBA Właściwość CurrentRegion

Excel VBA Właściwość CurrentRegion

Ten przykład ilustruje Właściwość CurrentRegion w Excel VBA. Bieżący region to zakres ograniczony dowolną kombinacją pustych wierszy i pustych kolumn. Czy możesz znaleźć aktualny region komórki A1?

Czy możesz znaleźć aktualny region komórki A1?

Umieść przycisk polecenia w arkuszu i dodaj następującą linię kodu:

Range("A1").CurrentRegion.Select

Wynik po kliknięciu przycisku polecenia na arkuszu:

Aktualny rejon komórki A1

Oto inny przykład. Czy możesz znaleźć aktualny region komórki B3?

Czy możesz znaleźć aktualny region komórki B3?

Kod:

Range("B3").CurrentRegion.Select

Wynik:

Aktualny rejon komórki B3

Wartość 1 w wierszu 1 nie ma wpływu na bieżący region komórki B3. Rząd 2 jest pusty!

Przeczytaj również: