/ / Life of Variables w Excel VBA

Life of Variables w Excel VBA

Czasami chcesz zachować wartość zmiennej w Excel VBA po zakończeniu procedury. Możesz to osiągnąć, używając Statyczne słowo kluczowe.

1. Umieść przycisk polecenia w arkuszu i dodaj następujące linie kodu:

Dim Statement w Excel VBA

2. Wynik po kliknięciu przycisku polecenia na arkuszu:

Dim Wynik wyciągu

3. Wynik po kliknięciu innego czasu:

Dim Wynik wyciągu

Wyjaśnienie: Excel VBA niszczy zmienną po zakończeniu procedury. Za każdym razem, gdy klikniesz przycisk polecenia na arkuszu, Excel VBA ponownie tworzy zmienną x, dodaje jej wartość 1 i wyświetla wynik.

4. Teraz zastąp słowo kluczowe Dim słowem kluczowym Static.

Statyczne słowo kluczowe w Excelu VBA

5. Wynik po kliknięciu przycisku polecenia na arkuszu:

Statyczny wynik słowa kluczowego

6. Wynik po kliknięciu innego czasu:

Statyczny wynik słowa kluczowego

Wniosek: zmienne statyczne zachowują swoje wartości, nawet po zakończeniu procedury.

Uwaga: zmienne statyczne zostaną zniszczone po kliknięciu przycisku Resetuj (zatrzymaj) lub po zamknięciu skoroszytu.

Przeczytaj również: