/ / Przerwij makro w programie Excel

Przerwij makro w programie Excel

Możesz przerwać makro w Przewyższać w dowolnym momencie, naciskając Esc lub Ctrl + Break.

Umieść przycisk polecenia w arkuszu i dodaj następujące wiersze kodu:

Dim x As Long
x = 5

Do While x > 2
    x = x + 1
Loop

1. Kliknij przycisk polecenia na arkuszu. To makro nigdy się nie zatrzymuje, ponieważ część po "Do While" zawsze będzie prawdziwa (x zawsze będzie wyższy niż 2).

2. Aby zatrzymać tę nieskończoną pętlę, naciśnij Esc lub Ctrl + Break. Pojawi się następujące okno dialogowe:

Okno dialogowe przerwanego kodu

3. Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć makro, kliknij opcję Debuguj, aby rzucić okiem na makro w Edytorze Visual Basic.

4. Dodaj następującą linię kodu na początku kodu, jeśli nie chcesz, aby użytkownicy twojego programu mogli przerwać twoje makro (niezalecane).

Application.EnableCancelKey = xlDisabled

5. Chociaż, resetuj automatycznie do XlInterrupt na końcu twojego makra, to jest to dobra praktyka (kiedy używasz poprzedniej linii kodu), aby zakończyć makro z następującą linią kodu:

Application.EnableCancelKey = xlInterrupt

Uwaga: Jeśli program Excel zawiesza się i nie można już przerwać działania makra, naciśnij Ctrl + Alt + Delete i zamknij program Excel.

Przeczytaj również: