/ / Utwórz stopkę przed wydrukowaniem w programie Excel VBA

Utwórz stopkę przed wydrukowaniem w programie Excel VBA

Poniżej przyjrzymy się programowi w Excel VBA że tworzy stopkę przed wydrukowaniem skoroszyt.

Utwórz wydarzenie Workbook BeforePrint. Kod dodany do Workbook BeforePrint Event zostanie wykonany przez Excel VBA przed wydrukowaniem skoroszytu.

1. Otwórz Edytor Visual Basic.

2. Kliknij dwukrotnie na ten skoroszyt w eksploratorze projektu.

3. Wybierz Skoroszyt z lewej listy rozwijanej. Wybierz opcję Przed drukiem z prawej listy rozwijanej.

Workbook BeforePrint Event w Excelu VBA

4. Aby utworzyć stopkę, dodaj następującą linię kodu do zdarzenia Workbook BeforePrint:

ActiveSheet.PageSetup.LeftFooter = ActiveWorkbook.FullName

Uwaga: Obiekt PageSetup zawiera wszystkie atrybuty ustawień strony (lewa stopka, dolny margines, rozmiar papieru, lewy margines itd.) Jako właściwości.

5. Przetestuj program, drukując skoroszyt.

Wynik:

Stopka

Przeczytaj również: