/ / Rozmiar tablicy w programie Excel VBA

Rozmiar tablicy w programie Excel VBA

Aby uzyskać rozmiar tablicy w Excel VBA, możesz użyć funkcji UBound i LBound.

Umieść przycisk polecenia w arkuszu i dodaj następujące wiersze kodu:

1. Najpierw musimy zadeklarować tablicę. Nasza tablica ma dwa wymiary. Składa się z 5 rzędów i 2 kolumn. Zadeklaruj również dwie zmienne typu Integer.

Dim Films(1 To 5, 1 To 2) As String, x As Integer, y As Integer

Tablica może wyglądać tak.

Rozmiar tablicy w programie Excel VBA

2. Następnie otrzymamy rozmiar tablicy. Dodaj następujące linie kodu:

x = UBound(Films, 1) - LBound(Films, 1) + 1
y = UBound(Films, 2) - LBound(Films, 2) + 1

UBound (Films, 1) podaje górną granicę pierwszego wymiaru, który wynosi 5.
LBound (Films, 1) podaje dolną granicę pierwszego wymiaru, który wynosi 1.

UBound (Films, 2) podaje górną granicę drugiego wymiaru, który wynosi 2.
LBound (Films, 2) podaje dolną granicę drugiego wymiaru, który wynosi 1.

W rezultacie x równa się 5, a y jest równe 2.

3. Używamy MsgBox do wyświetlania liczby elementów tablicy.

MsgBox "This array consists of " & x * y & " elements"

Wynik:

Rozmiar wyniku tablicy

Przeczytaj również: