/ / Excel Pole tekstowe VBA

Pole tekstowe Excel VBA

Pole tekstowe to puste pole, w którym użytkownik może wypełnić fragment tekstu. Stworzyć pole tekstowe w Excel VBA, wykonaj następujące kroki.

1. Na karcie Deweloper kliknij przycisk Wstaw.

2. W grupie Formanty ActiveX kliknij pole tekstowe.

Utwórz pole tekstowe w programie Excel VBA

3. Przeciągnij przycisk polecenia i pole tekstowe w arkuszu.

4. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk polecenia (upewnij się, że wybrano Tryb projektowania).

5. Kliknij Wyświetl kod.

Wyświetl kod

Uwaga: możesz zmienić podpis i nazwę kontrolki, klikając prawym przyciskiem myszy kontrolkę (upewnij się, że wybrano Tryb projektowania), a następnie klikając Właściwości. Zmień podpis przycisku polecenia na Import danych. Na razie zostawimy TextBox1 jako nazwę pola tekstowego.

6. Dodaj następującą linię kodu:

TextBox1.Text = "Data imported successfully"

7. Kliknij przycisk polecenia na arkuszu (upewnij się, że tryb projektowania nie jest zaznaczony).

Wynik:

Pole tekstowe

8. Aby wyczyścić pole tekstowe, użyj następującej linii kodu:

TextBox1.Value = ""

Uwaga: chociaż w niektórych sytuacjach może być przydatne bezpośrednie umieszczenie pola tekstowego w arkuszu roboczym, pole tekstowe jest szczególnie przydatne w przypadku umieszczenia w formularzu użytkownika.

Przeczytaj również: