/ / Pole wyboru Excel VBA

Pole wyboru Excel VBA

Pole wyboru to pole, które można sprawdzić, aby przechowywać informacje. Stworzyć pole wyboru w Excel VBA, wykonaj następujące kroki.

1. Na karcie Deweloper kliknij przycisk Wstaw.

2. W grupie Formanty ActiveX kliknij pole wyboru.

Utwórz pole wyboru w programie Excel VBA

3. Przeciągnij pole wyboru w arkuszu.

4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole wyboru (upewnij się, że wybrano Tryb projektowania).

5. Kliknij Wyświetl kod.

Wyświetl kod

Uwaga: możesz zmienić podpis i nazwę kontrolki, klikając prawym przyciskiem myszy kontrolkę (upewnij się, że wybrano Tryb projektowania), a następnie klikając Właściwości. Zmień podpis pola wyboru na MyCheckBox. Na razie zostawiamy CheckBox1 jako nazwę pola wyboru.

6. Dodaj następujące linie kodu:

If CheckBox1.Value = True Then Range("D2").Value = 1
If CheckBox1.Value = False Then Range("D2").Value = 0

7. Kliknij pole wyboru na arkuszu (upewnij się, że tryb projektowania nie jest zaznaczony).

Wynik:

Pole wyboru True

Check Box False

Chociaż w niektórych sytuacjach może być przydatne bezpośrednie umieszczenie pola wyboru w arkuszu roboczym, pole wyboru jest szczególnie przydatne po umieszczeniu w formularzu użytkownika.

Przeczytaj również: