/ / Wykres Pareto w Excelu

Wykres Pareto w Excelu

Ten przykład uczy, jak utworzyć Wykres Pareto w programie Excel. Zasada Pareto stwierdza, że ​​w przypadku wielu wydarzeń około 80% skutków pochodzi z 20% przyczyn. W tym przykładzie zobaczymy, że około 80% skarg pochodzi z 20% rodzajów skarg.

Dane wykresu Pareto w Excelu

Aby utworzyć wykres Pareto w programie Excel 2016, wykonaj następujące kroki.

1. Wybierz zakres A3: B13.

2. Na karcie Wstawianie w grupie Wykresy kliknij symbol Histogram.

Wstaw wykres Pareto

3. Kliknij Pareto.

Kliknij Pareto

Wynik:

Wykres kolumnowy i wykres liniowy

Uwaga: wykres Pareto łączy wykres kolumnowy i wykres liniowy.

4. Wprowadź tytuł wykresu.

5. Kliknij przycisk + po prawej stronie wykresu i kliknij pole wyboru obok Etykiety danych.

Dodaj etykiety danych

Wynik:

Wykres Pareto w Excelu

Wniosek: pomarańczowa linia Pareto pokazuje, że (789 + 621) / 1722 ≈ 80% skarg pochodzi z 2 na 10 = 20% rodzajów skarg (zbyt drogie i małe porcje). Innymi słowy: obowiązuje zasada Pareto.

Przeczytaj również: