/ / Konwertuj liczby do tekstu w Excelu

Konwertuj liczby do tekstu w Excelu

Domyślnie liczby są wyrównane do prawej, a tekst wyrównany do lewej. Ten przykład uczy, jak to zrobić konwertuj liczby do "ciągi tekstowe które reprezentują liczby ".

Numery do tekstu w Excelu

1. Wybierz zakres A1: A4 i zmień format liczb na Tekst.

Format tekstu

2. Poprzedzaj liczbę apostrofem i będzie ona również traktowana jako tekst.

Apostrof

3a. Jeśli dodasz tekst do liczby i nadal chcesz sformatować ten numer, użyj znaku Funkcja TEXT. Bez użycia funkcji TEXT byłby to wynik.

Bez funkcji tekstu

3b. Dzięki funkcji TEXT.

Z funkcją tekstu

Uwaga: #, ## służy do dodawania przecinków do dużych liczb.

3c. Oto inny przykład. Zastosuj format procentowy.

Format procentowy

Uwaga: użyj 0, aby wyświetlić najbliższą wartość całkowitą. Użyj 0,0 dla jednego miejsca po przecinku. Użyj 0,00 dla dwóch miejsc po przecinku itd.

3d. I kolejny przykład. Sformatuj datę.

Format daty

Uwaga: użyj mniej / więcej m "s, d" si y, aby zmienić wygląd daty.

Przeczytaj również: