/ / Szablon planowania posiłków w programie Excel

Szablon planowania posiłków w programie Excel

W tym artykule pokazano, jak utworzyć plik planer posiłków w Przewyższać. Oto, co próbujemy osiągnąć:

Przykład urządzenia do podawania posiłków

1. Na drugim arkuszu utwórz następujące nazwane zakresy.

Imię Adres zakresu
Śniadanie A2: A10
Obiad B2: B10
Obiad C2: C10


Nazwane zakresy

Uwaga: w przyszłości możesz dodać jeszcze 7 posiłków śniadaniowych bez zmiany adresu zasięgu.

2. Na pierwszym arkuszu wybierz komórkę C4.

3. Na karcie Dane w grupie Narzędzia danych kliknij pozycję Sprawdzanie danych.

Kliknij opcję Sprawdzanie danych

Wyświetlone zostanie okno dialogowe "Sprawdzanie danych".

4. W polu Zaakceptuj kliknij opcję Lista.

5. Kliknij w polu Źródło i wpisz = Śniadanie.

Kryteria walidacji

6. Kliknij OK.

Wynik:

Pierwsza lista rozwijana

7. Powtórz kroki od 2 do 6 dla komórki D4 i komórki E4, ale zamiast odniesienia do śniadania użyj odniesienia Obiad i kolacja.

8. Wybierz zakres C4: E4 i przeciągnij go do wiersza 10. Spowoduje to skopiowanie list rozwijanych do pozostałych dni.

Wynik:

Planowanie posiłków w programie Excel

Przeczytaj również: