/ / Drukuj tytuły w programie Excel

Drukuj tytuły w programie Excel

Możesz określić wiersze i kolumny w Przewyższać które będą drukowane na każdej wydrukowanej stronie. Dzięki temu drukowana kopia będzie łatwiejsza do odczytania.

Do drukuj tytuły, wykonaj następujące kroki.

1. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij opcję Wydrukuj tytuły.

Kliknij Drukuj tytuły

Pojawi się okno dialogowe Ustawienia strony.

2. Aby powtórzyć wiersz 1 u góry każdej drukowanej strony, kliknij odpowiednie pole i wybierz wiersz 1.

3. Kliknij OK.

Powtórz wiersz 1

Uwaga: w podobny sposób można powtarzać kolumny po lewej stronie każdej drukowanej strony.

4. Na karcie Plik kliknij opcję Drukuj, aby wyświetlić podgląd wydruku.

Etykiety (LastName, Sales, Country and Quarter) pojawiają się na stronie 1 i stronie 2.

Podgląd wydruku Strona 1

Podgląd wydruku Strona 2

Przeczytaj również: